e-Solat – Sistem Panduan Solat Harian Anda

MyWaktuSolat.com menggunakan ‘widget’ e-Solat – Sistem Panduan Solat Harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM).

Lawat laman e-Solat dan JAKIM.

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk; (al-Baqarah [2:45])